9-я международная Иранская олимпиада по геометрии, 2022 год, вторая лига, 9-10 классы


$O$ нүктесі — $ABC$ үшбұрышына сырттай сызылған шеңбер центрі. $AC$ және $BC$ қабырғаларынан сәйкесінше $M$ және $N$ нүктелері алынған. $P$ және $Q$ нүктелері $C$ нүктесімен бірге $MN$ түзуінің бір жағында жатыр және $\triangle CMN \sim \triangle PAN \sim \triangle QMB$ ұқсастығы орындалады (ұқсастық дәл осы көрсетілген төбелер ретімен алынған). $OP = OQ$ екенін дәлелдеңіз.
посмотреть в олимпиаде

Комментарий/решение:

  1
2023-05-24 11:48:03.0 #

$P,A,N,C$ лежат на одной окружности, $Q,B,M,C$ лежат на одной окружности. Тогда $\angle CNM = \angle PNA = \angle PCA; \angle CMN = \angle QMB = \angle QCB \Rightarrow \angle PCA + \angle QCB + \angle MCN = 180$.

То есть $PCQ$ - одна прямая. $H=MN \cap (PCNA), I=MN \cap (CQBM)$, $\angle CNM = \angle PNA \Rightarrow \angle CNP = \angle HNA$, поэтому $PCAH$ - равнобокая трапеция. Так же определяется, что $QCBI$ - равнобокая трапеция. Тем самым серединные перпендикуляры к $QI$ и $HP$ пересекаются в $O$. $\angle HPQ = \angle CNI = 180 - QIH$, следовательно $HPQI$ вписанный и $OQ=OP$.